Çeşitlilik, Eşitlik ve KapsayıcılıkPolitikası

Saya Grup ve İştirakleri olarak, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık politikamız, şirketimizin çalışanları arasında adil, saygılı ve kapsayıcı bir iş ortamını teşvik etme taahhüdümüzü ortaya koymaktadır. Saya Grup ve İştiraklerimizin benimsediği Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık politikası çerçevesinde belirlenen prensiplerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda tüm çalışanlarımız sorumluluk taşımaktadır.

Saya Grup ve İştirakleri’nde;

Çalışma alanlarımızda ve tüm iş süreçlerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan;

* Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

* İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

* Eşitsizliklerin Azaltılması

maddelerini esas alır, bu yolla kapsayıcı sosyal yaşanabilir bir dünya amaçlarız.

Değer zinciri boyunca UN Global Compact’ın 10 İlke’sinde yer alan İnsan Hakları ve Çalışma Standartları ilkelerini temel alırız.

• Ekip arkadaşlarımızda etnik kökeni, uyruk, cinsiyeti, yaşı, dini, cinsel yönelimi, medeni durumu, fiziksel yeteneği ve diğer hususlar fark etmeksizin ayrımcı dil ve ön yargının engellenmesi adına farkındalık oluşturmak için çalışır ve yönetim ekibimiz ile bu sürece liderlik ederiz.

• Çalışma ortamlarımızda ve sosyal hayatta şiddet, ayrımcılık, taciz, suistimal veya mağduriyete karşı “Sıfır Tolerans” ile toplumda doğru aile bilincine katkı sağlamak için çalışır ve bu bilinci tüm ekip arkadaşlarımızın da desteklemesi için teşvik ederiz.

• İş birliklerimizde adil, eşitlikçi ve esnek yapıya sahip kurumlarla bir arada olmaya önem verir, Çeşitlilik,Eşitlik ve Kapsayıcılık uygulamaları ile örnek olur ve iş birliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızın bu sürece uyum sağlamalarını destekleriz.

• Üst yönetimde fırsat eşitliğini önemser, yönetim ekibimizde temsiliyeti eşit cinsiyet yaklaşımı ile destekleriz.

“Çeşitlilik”, “Eşitlik” ve “Kapsayıcılık” politikamızı iletişim dilimizde de kullanır, iş süreçlerimizde uygular ve bu dil yapısıyla toplumsal farkındalıkta öncü olmayı hedefleriz.

• Saya Grup ve İştirakleri Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık ilkelerini benimseyerek daha yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir bir kurum olmayı hedeflemektedir.

• Çalışanlarımız, bu politika ile ilgili sorularını veya endişelerini İnsan Kaynakları Direktörlüğü veya ilgili şirket İnsan Kaynakları Yöneticilerine iletebilirler. Her türlü şikayet, gizli ve objektif bir şekilde ele alınır.

Hayalinizdeki Gayrimenkul Görüşmesini
Online Olarak Gerçekleştirebilirsiniz.
Online Randevu Almak İçin:

444 22 78

Tüm Projeler