Solution Center

In handling all stakeholder complaints; we declare and undertake that we will act within the framework of the principle of objective, impartial and equal behavior. You can also send us your requests and suggestions.

Bu formdaki kişisel verileriniz FOLKART tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak FOLKART’ın grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir. KVKK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. For detailed information, please review our Personal Data Protection and Processing Policy.

You Can Have Your Dream
Real Estate Interview Online.
To Make An Online Appointment

444 22 78

All Projects